Integritetspolicy

Välkommen till Pogab Plåt AB:s integritetspolicy. På Pogab Plåt AB värdesätter vi din integritet och är fast beslutna att skydda dina personuppgifter. Denna policy beskriver hur vi samlar in, använder och skyddar dina personuppgifter, samt vilka rättigheter du har enligt Dataskyddsförordningen (GDPR).

Information som samlas in: Vi samlar in personuppgifter när du besöker vår webbplats, registrerar dig för våra tjänster eller kommunicerar med oss. Exempel på personuppgifter vi kan samla in är:

 1. Namn och kontaktuppgifter
 2. Företagsinformation
 3. IP-adress
 4. Information om din enhet och webbläsare

Användning av personuppgifter: Vi använder dina personuppgifter för följande ändamål:

 1. Tillhandahålla våra tjänster
 2. Kommunicera med dig
 3. Marknadsföring och analyser
 4. Förbättra vår webbplats och tjänster
 5. Uppfylla lagliga skyldigheter

För att hantera cookies och liknande teknologier som används (spårningspixlar, webbeacons, etc.) och relaterade samtycken, använder vi samtyckesverktyget ”Real Cookie Banner”. Detaljer om hur ”Real Cookie Banner” fungerar hittar du på <a href=”https://devowl.io/rcb/data-processing/” rel=”noreferrer” target=”_blank”>https://devowl.io/rcb/data-processing/</a>.

De rättsliga grunderna för behandlingen av personuppgifter i detta sammanhang är Art. 6 (1) lit. c GDPR och Art. 6 (1) lit. f GDPR. Vårt legitima intresse är hanteringen av de cookies och liknande teknologier som används och de relaterade samtyckena.

Tillhandahållandet av personuppgifter krävs varken kontraktuellt eller för att ingå ett avtal. Du är inte skyldig att tillhandahålla personuppgifterna. Om du inte tillhandahåller personuppgifterna kommer vi inte att kunna hantera dina samtycken.

GDPR

Dina rättigheter enligt GDPR: Som användare har du rätt att:

 1. Begära tillgång till dina personuppgifter
 2. Begära rättelse av felaktiga uppgifter
 3. Begära radering av personuppgifter
 4. Invända mot användning av dina personuppgifter för direktmarknadsföring
 5. Begära begränsning av behandlingen
 6. Begära dataportabilitet

Om du vill utöva någon av dina rättigheter enligt GDPR kan du kontakta oss via e-postadressen info@pogab.se .

Cookie Consent with Real Cookie Banner