• Category : POGABS TJÄNSTER

ENTREPRENAD

Ofta arbetar vi på entreprenad för stora byggföretag som behöver vår expertis när det kommer till plåttak, takkonstruktion, tillverkning och montering. Vi samarbetar även direkt med fastighetsägare vid exempelvis renoveringar av tak, skorstenar eller andra avancerade plåt- och zinkarbeten.