VÅRA TJÄNSTER

Plåtslageri är ett äkta hantverk och mycket fungerar på samma sätt idag som för hundra år sedan. Vi använder dagligen verktyg som ser likadana ut och fungerar på samma sätt som de gjorde i plåtslagerierna i början av 1900-talet.

Självklart har vi adderat modern teknologi och maskiner, men de grundläggande tankesätten och förståelsen för konstruktioner kräver detsamma från oss idag som det gjorde för plåtslagarna förr i tiden. Det ställer höga krav på oss, men samtidigt är det en del av tjusningen med vårt arbete. Vi köper aldrig färdiga delar, skorstenar och detaljer. För att delarna ska bli perfekta för varje projekt, så tillverkar vi dem själva utifrån plan plåt på rulle.
Vi lovar ett hantverk på hög nivå. För att leva upp till vårt löfte krävs inte bara hantverksskicklighet, engagerade plåtslagare och rätt materialval, utan även att vi håller noggrann koll på dokumentationen och tidplanerna kring varje uppdrag. Vi är också övertygade om att det är så vi når vår vision – att vara branschens ledande plåtslageri.

VI LOVAR ETT HANTVERK PÅ HÖG NIVÅ